เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดาราศาสตร์สำหรับเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน

Share

รูปแบบเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินทางดาราศาสตร์สำหรับเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 

รูปแบบที่ 1

กำหนดการ

18.30 – 19.00 น.       เดินทางเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณจุดสูงสุดแดนสยาม

19.00 – 19.15 น.       เรียนรู้การใช้งานแผนที่ดาวสำหรับการสังเกตวัตถุท้องฟ้า

19.15 – 20.00 น.       เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบรรยายการดูดาวด้วยตาเปล่า การศึกษากลุ่มดาว และฝึกปฏิบัติการใช้งานแผนที่ดาว

20.00 – 21.00 น.       เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินการสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ 

21.00 น.                    เสร็จสิ้นเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน

 

  

 

รูปแบบที่ 2

กำหนดการ

16.00 – 16.15 น.       ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

                                 ดอยอินทนนท์ หลักกิโลเมตรที่ 31 ถนนจอมทอง-อินทนนท์

16.15 – 17.30 น.      บรรยายความรู้พื้นฐานทางดาราศาสตร์เรื่อง “การดูดาวเบื้องต้น”

18.30 – 19.00 น.       เดินทางเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณจุดสูงสุดแดนสยาม

19.00 – 19.15 น.       เรียนรู้การใช้งานแผนที่ดาวสำหรับการสังเกตวัตถุท้องฟ้า

19.15 – 20.00 น.       เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบรรยายการดูดาวด้วยตาเปล่า การศึกษากลุ่มดาว และฝึกปฏิบัติการใช้งานแผนที่ดาว

20.00 – 21.00 น.       เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินการสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ 

21.00 น.                    เสร็จสิ้นเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน

 

   

 

รูปแบบที่ 3

กำหนดการ

15.00 – 15.15 น.       ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ หอดูดาวแห่งชาติ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์

                                 หลักกิโลเมตรที่ 44 ถนนจอมทอง-อินทนนท์

15.15 – 16.30 น.     ศึกษาดูงาน - การปฏิบัติงานของนักดาราศาสตร์ประจำหอดูดาว

                                      - หลักทำงานของกล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 เมตร

                                      - รูปแบบการศึกษาวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ด้วยกล้องโทรทรรศน์ ขนาด 2.4 เมตร

                                        และกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ

18.30 – 19.00 น.       เดินทางเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบริเวณยอดดอยอินทนนท์ บริเวณจุดสูงสุดแดนสยาม

19.00 – 20.00 น.       เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบรรยายการดูดาวด้วยตาเปล่า การศึกษากลุ่มดาว และฝึกปฏิบัติการใช้งานแผนที่ดาว

20.00 – 21.00 น.       เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินการสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ 

21.00 น.                    เสร็จสิ้นเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน

 

   

 

 

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินแนะนำสำหรับเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

        นอกจากเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินที่ทางสถาบันฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าวแล้ว ทางเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสามารถดำเนินการจัดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินในรูปแบบอื่นๆ ที่ทางเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดำเนินการเองต่อเนื่องในวันถัดไปได้ ดังนี้

6.00 – 8.00 น.       เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินการดูพระอาทิตย์เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน ณ บริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปาน กิโลเมตรที่ 40

8.00 – 12.00 น.     เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินการเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิ่วแม่ปาน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

                             (โดยจะมีมัศคุเทศท้องถิ่นให้บริการนำทาง พร้อมการบรรยายความรู้)

 

   

 

รูปแบบเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินทางดาราศาสตร์สำหรับเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน นอกสถานที่

กำหนดการ

18.00 – 18.15 น.     ลงทะเบียนรับเอกสาร สื่อดาราศาสตร์ และแผนที่ดาว

18.15 – 19.30 น.     บรรยายความรู้พื้นฐานทางดาราศาสตร์เรื่อง “การดูดาวเบื้องต้น”

19.30 – 20.00 น.     เรียนรู้การใช้งานแผนที่ดาวสำหรับการสังเกตวัตถุท้องฟ้า

20.00 – 20.30 น.     เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบรรยายการดูดาวด้วยตาเปล่า การศึกษากลุ่มดาว และฝึกปฏิบัติการใช้งานแผนที่ดาว

20.30 – 21.00 น.     เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินการสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ 

21.00 น.                  เสร็จสิ้นเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน

 

   

 

เบอร์เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสำหรับการเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินประสานงาน 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

260 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน 053-121268-9 ต่อ 305-307

โทรสาร 053-121250 

 

 

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน

        1. เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินประสานงานเรื่องรายละเอียดและกำหนดการเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ตามเบอร์เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินข้างต้น เพื่อตรวจสอบตารางเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินที่สามารถให้ความอนุเคราะห์ได้  (หน่วยงานที่ประสงค์ขอความอนุเคราะจัดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน กรุณาประสานงานล่วงหน้าในระยะเวลา ไม่เกิน 2 เดือน ก่อนถึงกำหนดจัดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินของท่าน)

        2. การส่งหนังสือเชิญวิทยากร ส่งหนังสือ เรียนถึง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรเพื่อจัดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน  

        3. ในการให้ความอนุเคราะห์ทางสถาบันฯจะเป็นผู้กำหนดจำนวนวิทยากร และสื่อ/อุปกรณ์ ทางดาราศาสตร์ ตามความเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน

        4. การเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินประสานงานเรื่องที่พัก / ร้านอาหาร / รถโดยสาร ผู้ขอความอนุเคราะห์ต้องเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ที่พัก

        1. กางเต้น ณ สวนสน (ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน โทร. 053-286729-30 

        2. เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพักเป็นหลัง (ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์) เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน โทร. 053-286729-30

        3. เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพัก EcoHut เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพักเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดอยสูง (ของเอกชน) เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน โทร. 081-8817346

        4. หอพักสนามกีฬา 700 ปี (กรณีมาพักล่วงหน้าในเมืองเชียงใหม่) เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน โทร. 053-112307-13 e-mail. [email protected]

 

ร้านอาหาร/ร้านค้าสวัสดิการ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

        1. ครัวริมธาร เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน โทร. 081-7460129, 081-6720748

        2. ครัวมิตรภาพ เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน โทร. 081-9502117

 

รถโดยสารจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปยอดดอยอินทนนท์

        1. รถตู้ปรับอากาศ คุณมิตร เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน โทร. 089-9995186

        2. รถสองแถว (รถแดง) คุณเกษม เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน โทร.081-8835935