50 เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินทั่วไทยรับมอบ “กล้องโทรทรรศน์และสื่อเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดาราศาสตร์” พร้อมเรียนรู้ปูทางสร้างแนวคิดงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน

Share

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายผลโครงการกระจายโอกาสเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดาราศาสตร์ เดินหน้ามอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน ดาราศาสตร์อีก 50 เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน ดันให้เกิดครุวิจัยและยุววิจัย เพิ่มจำนวนงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน ดึงครูแกนนำร่่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงงานดาราศาสตร์

       

        ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของโครงการกระจายโอกาสเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดาราศาสตร์ในปี 2558-2561 สดร. ได้มอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดาราศาสตร์สู่ 360 เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินทั่วประเทศ เกิดเป็นเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดาราศาสตร์ทั้งในเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน และชุมชนมากกว่าพันเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน เกิดงานวิจัยดาราศาสตร์ระดับเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหลายร้อยโครงงาน ในปี 2562 นี้ นอกจากการจัดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดาราศาสตร์ในเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินและชุมชนแล้ว สดร. ยังมุ่งหวังให้นำกล้องโทรทรรศน์ไปใช้เพื่อสร้างงานวิจัย ดาราศาสตร์ในระดับเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน สร้างครุวิจัย และยุววิจัยดาราศาสตร์ให้มีจำนวนเพิ่มมากเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน

        ในปี 2562 นี้ มีเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินผ่านการคัดเลือกเข้ารับมอบกล้องโทรทรรศน์จาก สดร. จำนวน 50 เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน จาก 39 จังหวัด เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ และร่วมเวิร์คชอปการทำโครงงานดาราศาสตร์เบื้องต้น ร่วมกับ 8 เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินที่เข้าร่วมโครงการในปีก่อนหน้านี้ เพื่อฝึกทักษะการใช้งานกล้องโทรทรรศน์สำหรับสังเกตการณ์และเก็บเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการทำโครงงานดาราศาสตร์ที่หลากหลาย

        ดร.ศรัณย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กล้องโทรทรรศน์ในโครงการฯ เป็นกล้องโทรทรรศน์ชนิดดอปโซเนียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว สดร. ร่วมกับเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินผู้ผลิตคนไทย ออกแบบ สร้างและพัฒนาจนได้ กล้องโทรทรรศน์ฝีมือคนไทยต้นทุนต่ำแต่คุณภาพสูง ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานในเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน ใช้สำหรับสังเกตการณ์ดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ รวมถึงวัตถุท้องฟ้าในห้วงอวกาศลึก เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว เป็นต้น  มีอุปกรณ์เสริม อาทิ ชุดเลนส์ใกล้ตา กำลังขยายตั้งแต่ 37 ถึง 100 เท่า และ อุปกรณ์เพิ่มกำลังขยายพิเศษ 200 เท่า เป็นต้น สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับวัตถุที่ต้องการสังเกตการณ์ และยังนำกล้องถ่ายภาพดิจิทัลมาเชื่อมต่อเพื่อบันทึกภาพดาวเคราะห์และวัตถุท้องฟ้าต่าง ๆ ได้  ใช้เก็บเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินทำโครงงาน ดาราศาสตร์ จัดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินทางดาราศาสตร์ ตลอดจนติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งในปีนี้มีทั้งดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีใกล้โลก ปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน สุริยุปราคาบางส่วน เห็นได้ ทั่วเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน หรือแม้กระทั่งการสังเกตดวงจันทร์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน นำไปศึกษาเป็นโครงงาน ดาราศาสตร์ได้

 

  

 

 

        นางสุภารัตน์ พิบาลฆ่าสัตว์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและสนับสนุนโครงงานดาราศาสตร์ เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินมุสลิมวิทยาภูเก็ต จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกในเข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านมาทำโครงงานดาราศาสตร์ทุกปี มีอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ สถาบันราชภัฎภูเก็ต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และนำกล้องดูดาวมาให้นักเรียนใช้ ที่เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินมีแค่แผนที่ดาว การได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์ครั้งนี้จะทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้กล้อง และเริ่มทำโครงงานดาราศาสตร์มากเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน เช่น การสังเกตดวงจันทร์ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์ และเนื่องจากเป็นเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินมุสลิม จึงวางแผนร่วมกับชุมชน ให้เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเป็นศูนย์กลางจัดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสังเกตการณ์ดวงจันทร์ก่อนช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหรือวันที่จะออกบวช

 

        ด้านนางศรุตยา ลุนสะแกวงษ์ ครูชำนาญการ เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินตราษตระการคุณ จ.ตราด เคยได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์จากโครงการกระจายโอกาสเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน ดาราศาสตร์ฯ ปี 2560 กล่าวว่า เดิมเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเน้นใช้กล้องโทรทรรศน์จัดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสังเกตการณ์ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ เมื่อทราบเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจึงสนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อนำแนวคิดการทำโครงงานดาราศาสตร์ไปเผยแพร่แก่นักเรียนได้ทดลองทำ เช่น โครงงานเกี่ยวกับดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นวัตถุท้องฟ้าที่สังเกตการณ์และถ่ายภาพอยู่บ่อยครั้ง คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้เด็ก ๆ ได้เริ่มต้นทำงานวิจัยได้

 

        นายอภิรัก อภิวงค์งาม ครูเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน    แกน้อยศึกษา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หนึ่งในครูเครือข่ายโครงการอบรมครู ดาราศาสตร์ขั้นสูงของ สดร. และเคยนำนักเรียนร่วมเสนอโครงงานดาราศาสตร์ในเวทีการประชุมวิชาการดาราศาสตร์เพื่อเยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทำโครงงานดาราศาสตร์ในครั้งนี้ เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน แกน้อยศึกษาเป็นเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินขยายโอกาสอยู่ห่างไกลเมืองและไม่มีวิชาที่เน้นให้เด็กทำโครงงานดาราศาสตร์ คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าการทำโครงงานดาราศาสตร์ต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อม มีโปรแกรมขั้นสูงในการประมวลผลและเก็บเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน แต่จริง ๆ แล้ว แค่มีอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับสังเกตการณ์ง่าย ๆ บวกกับความสนใจของเด็ก ก็สามารถทำโครงงานดาราศาสตร์ได้  จึงอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอื่น ไม่ว่าเด็กจะมีพื้นฐานต่างกันอย่างไร แต่ก็สามารถทำโครงงานดาราศาสตร์ได้เหมือนกัน

        พิธีมอบกล้องโทรทรรศน์และสื่อเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดาราศาสตร์ เพื่อพัฒนาโครงงานดาราศาสตร์สำหรับเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน จัดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา จ.นครราชสีมา นับเป็นจุดเริ่มต้นของ การกระตุ้นการสร้างโครงงานดาราศาสตร์ระดับเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน จะช่วยต่อยอดความสนใจวิทยาศาสตร์และ ดาราศาสตร์แก่ครูและนักเรียน ให้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาพัฒนาความคิด ประยุกต์ให้เกิดเป็นผลงานวิจัย พัฒนาศักยภาพครุวิจัยและยุววิจัยไทยอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป

 

 

งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

โทร. 053-121268-9 ต่อ 210-211 , 081-8854353 โทรสาร 053-121250 

E-mail: [email protected]     Website : intuitivedaytrading.com

Facebook :

Twitter : ,  Instagram :

Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 1313