นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานที่แสดงให้เห็นทะเลสาบโบราณใต้ผิวดาวอังคาร

Share

ทุกวันนี้ ผิวดาวอังคารนั้นแห้งแล้งและปรากฏเป็นสีแดงของสนิมเหล็ก 

แต่ เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 ที่เพิ่งผ่านมานี้ ยาน Mars Express ค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าใต้ผิวดาวอังคารเคยมีทะเลสาบหลายแห่งที่เชื่อมต่อกันโดยมีทะเลสาบ 5 แห่งที่มีแร่ธาตุที่เอื้อต่อการเกิดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินของสิ่งมีชีวิต

 

        ยาน Mars Express ทำการสำรวจหลุมอุกกาบาต 24 หลุมบริเวณซีกเหนือของดาวอังคาร ซึ่งทั้งหมดมีก้นหลุมที่ลึกมาก สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พบคือ

- ร่องรอยที่แสดงถึงลักษณะการไหลของน้ำ และทะเลสาบ

- หุบและเนินที่ถูกน้ำไหลกร่อน 

- ลักษณะของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่เกิดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินขณะที่มีการเปลี่ยนระดัเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน้ำ

- โครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายขั้นบันไดที่เกิดจากแหล่งน้ำ

        ที่น่าสนใจคือ โครงสร้างทั้งหลายเหล่านี้เกิดเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเมื่อ 3,500 ล้านปีก่อนซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกับที่ดาวอังคารมีมหาสมุทร

 

 

        นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามหาสมุทรเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดาวอังคารอาจเชื่อมต่อกับทะเลสาบซึ่งกระจายตัวอยู่ใต้ผิวทั่วดาวอังคาร

        ก่อนหน้าการค้นพเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินี้ ยาน Mars Express เคยค้นพเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน้ำในรูปของเหลวบริเวณขั้วใต้ของดาวอังคารมาแล้ว แต่การค้นพบเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนี้คือ ระบเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน้ำใต้ดินซึ่งก่อนหน้านี้มันปรากฏอยู่ในทฤษฎีและแบบจำลองเท่านั้น

        การศึกษาเรื่องน้ำเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดาวอังคารเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ซับซ้อนและเก็บเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินยากมาก แต่ความรู้ในเรื่องนี้จะเชื่อมโยงเข้าสู่การตอบคำถามสำคัญว่าในอดีต ดาวเคราะห์ดวงนี้เคยมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่

        อย่างที่กล่าวถึงข้างต้นว่ามีหลุมอุกกาบาต 5 หลุมที่มีองค์ประกอบเป็นสารประเภทคาร์บอเนต (หินปูน) และซิลิเกต ซึ่งทั้งสองเป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตหลายอย่างเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโลก การพบสารเหล่านี้จึงเป็นการเน้นย้ำว่าเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดาวอังคารมีสสารที่เหมาะสมกับการกำเนิดชีวิตอยู่ 

        การศึกษาเหล่านี้มีความสำคัญมากเพราะมันจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มองหาตำแหน่งที่ควรค่าแก่การสำรวจด้านชีวดาราศาสตร์ในอนาคต เช่น ภารกิจ ExoMars ที่จะไปศึกษาหาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดาวอังคารนั่นเอง 

 

 

(เรียบเรียง โดย อาจวรงค์ จันทมาศ)

 

อ้างอิง