ดวงจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮีลาล (Hilal) ปฎิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1437

Share

ดวงจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮีลาล (Hilal) ปฎิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1437

ดวงจันทร์นับว่าเป็นวัตถุท้องฟ้าที่เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินคุ้นเคยมากที่สุดและเป็นวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดอีกด้วย เห็นได้ชัดในตอนกลางคืนและสวยงามมากในคืนจันทร์เพ็ญ (Full Moon) หากเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินท้องฟ้าในแต่ละคืนจะเห็นได้ว่าเฟสของดวงจันทร์ที่ปรากฏ (Phase of the moon) จะเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน จนมาถึงวันที่จันทร์ดับ (New moon) ซึ่งจะไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ในวันดังกล่าวได้ และจากการปรากฏเฟสของดวงจันทร์ดังกล่าว ชาวมุสลิมจะนำมากำหนดเดือนของปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์หรือปฏิทินอิสลาม โดยจะใช้ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เป็นตัวกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของแต่ละเดือนในรอบปีการนับวันและเวลาของชาวมุสลิมนั้นจะใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์กำหนดเวลาในแต่ละวัน และจะใช้ดวงจันทร์กำหนดวันที่ของแต่ละเดือน ดังนั้นจึงทำให้ชาวมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์ทุกเดือนเพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นของเดือนใหม่หรือเดือนถัดไป โดยที่การสังเกตการณ์ดวงจันทร์ดังกล่าวจะต้องมีผู้เห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ก่อนจึงจะเริ่มนับวันเริ่มต้นของเดือนใหม่ และถือว่าเป็นตัวกำหนดเดือนของปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์

 

รูปที่ 1 ภาพดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) กำหนดหนดเดือนรอมฎอน เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า

ซึ่งในเวลาดังกล่าวก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นของเดือนใหม่ (เวลาเริ่มต้นของเดือนรอมฎอน)

เครดิต Mt.Tamalpais in the SF Bay Area (by ZWT)

 

        ปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์หรือปฏิทินอิสลามถือว่าเป็นปฏิทินแบบจันทรคติอย่างสมบูรณ์ จะใช้ดวงจันทร์เป็นหลักในการกำหนดเดือน 12 เดือน ในแต่ละเดือนจะมีเพียงแค่ 29 วันหรือ 30 วัน และในรอบปีของปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์จะแค่ 354 - 355 วัน ซึ่งจะต่างกันกับปฏิทินไทยสากลจะเป็นแบบสุริยะจันทรคติ โดยในหนึ่งปีจะมี 365 หรือ 366 วัน ดังนั้นเมื่อนำระบบแบบปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์มาเทียบกับระบบปฏิทินไทยสากลก็จะเห็นได้ว่า ในรอบปีของปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์จะเลื่อนเร็วเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปีละ 10 - 11 วัน และในปีฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ศักราชปีนี้ (ฮ.ศ.1437) วันเริ่มต้นเดือนใหม่ในแต่ละเดือน  จะตรงกันกับวันที่เท่าไรเมื่อเทียบกับปฏิทินไทยสากลนั้นเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอยู่กับผลของการสังเกต ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือคำประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี

 

รูปที่ 2 คำประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ศักราช 1437 

หรือวันเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปีใหม่ของปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ศักราช

 

1. เดือนมุฮัรรอม (Muharam) ฮ.ศ.1437 

        จากคำประกาศให้ชาวไทยมุสลิมออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เพื่อจะกำหนดวันเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปีใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ซึ่งผลการสังเกตการณ์ในวันดังกล่าวได้มีผู้ที่สามารถเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ได้ สำนักจุฬาราชมนตรีจึงได้ประกาศให้วันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม หรือวันเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปีใหม่ของชาวมุสลิม ในปีฮีจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ศักราช 1437 ตรงกับวันพุธ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2558 จากประกาศดังกล่าวนี้ (รูปที่2) ชาวไทยมุสลิมจะสามารถกำหนดวันสำคัญต่างๆ ของเดือนมุฮัรรอมได้อีกด้วย เช่น วันอาซูรอ หรือวันที่ 10 ของเดือนมูฮัรรามปีนี้ก็จะตรงกับ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 และยังสามารถกำหนดวันที่ชาวไทยมุสลิมต้องออกมาสังเกตจันเสี้ยวแรก (ฮีลาล) อีกครั้งเพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนซอฟาร (เดือนที่2) จะสังเกตในวันที่ 29 มุฮัรรอม ฮ.ศ. 1437 ช่วงเวลาเย็น ซึ่งจะตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

 

               

รูปที่ 3A วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558                                                              รูปที่ 3B วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558  

รูปที่ 3A แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

รูปที่ 3B แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

 

2. เดือนซอฟาร (Safar) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 3A,3B แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 บริเวณเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในคืนนั้นและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนมูฮัรราม (เดือนที่1) ฮ.ศ.1437 ชาวไทยมุสลิมจะเริ่มนับเวลาเริ่มเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนซอฟาร (เดือนที่2) ที่เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกหลับขอบฟ้าของวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 หรืบจะสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนซอฟาร ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อคือ วันที่ 29 เดือนซอฟาร  ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็น ซึ่งจะตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนรอบิอุล เอาวัล (เดือนที่3)

 

               

รูปที่ 4A                                                                                                  รูปที่ 4B

รูปที่ 4A แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 11 ธันวาคม 2558

รูปที่ 4B แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 12 ธันวาคม 2558

 

3. เดือนรอบิอุล เอาวัล (Rabiul Awal) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 4A,4B แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริเวณเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนซอฟาร (เดือนที่2) ฮ.ศ.1437 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมจะเริ่มนับเวลาเริ่มเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนรอบิอุล เอาวัล (เดือนที่3) เมื่อเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกหลับขอบฟ้าของวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2558 หรืบจะสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนรอบิอุล เอาวัล ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 และจะกำหนดวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันเสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไป ในวันที่ 29 เดือนรอบิอุล เอาวัล ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็น ซึ่งจะตรงกับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนรอบิอุล อาเคร (เดือนที่4)

 

        เดือนรอบิอุล เอาวัล หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนเมาลิด (Mawlid al-Nabi) ถือได้ว่าเป็นเดือนสำคัญอีกเดือนของชาวมุสลิม เนื่องจากเป็นเดือนเกิดของท่านศาสดามุฮัมมัด ซึ่งนักวิชาการศาสนาอิสลามมีความเห็นตรงกันว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด เกิดในในเมืองมักกะห์ ในวันจันทร์ที่ 12 เดือนรอบีอุล เอาวัล และเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมจะได้จัดงานถวายความรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด ในพิธีจะมีการนำประวัติของท่านศาสดามากล่าวถึงเป็นโวหารสดุดี มีทั้งการกล่าวด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งจะการอ่าน ซัลญี หรือหนังสือ อัล-บัร-ซันญี (หนังสือประวัติท่านศาสดามูฮัมหมัด) วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณท่านศาสดาผู้มีพระคุณ และเพื่อสอนให้เยาวชนได้รู้จักบุคคลสำคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอ่าน การอ่านดูอาขอพรจากองค์อัลเลาะ

 

               

รูปที่ 5A  วันที่ 10 มกราคม 2559                                                           รูปที่ 5B วันที่ 11 มกราคม 2559

รูปที่ 5A แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 10 มกราคม 2559

รูปที่ 5B แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 11 มกราคม 2559

 

4. เดือนรอบิอุล อาเคร (Rabiul Akhir) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 5A,5B แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559 บริเวณเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนรอบิอุล เอาวัล (เดือนที่3) ฮ.ศ.1437 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมจะเริ่มนับเวลาเริ่มเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนรอบิอุล อาเคร (เดือนที่4) เมื่อเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกหลับขอบฟ้าของวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 หรืบจะสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนรอบิอุล อาเคร ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2559 และจะกำหนดวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ครั้งต่อไปจะสังเกตในวันที่ 29 เดือนรอบิอุล เอาวัล ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนญามาดิล อาวัล (เดือนที่5)

 

รูปที่ 6 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

 

5. เดือนญามาดิล อาวัล (Jamadul Awal) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 บริเวณเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาวัล (เดือนที่5) จึงสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนญามาดิล อาวัล ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไป จะสังเกตในวันที่ 29 เดือนญามาดิล อาวัล ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนญามาดิล อาเคร (เดือนที่6)

 

              

รูปที่ 7A  วันที่ 9 มีนาคม 2559                                                             รูปที่ 7B วันที่ 10 มีนาคม 2559  

รูปที่ 7A แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 9 มีนาคม 2559

รูปที่ 7B แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 10 มีนาคม 2559

 

6. เดือนญามาดิล อาเคร (Jamadul Akhir) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 7A,7B แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 บริเวณเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนญามาดิล อาวัล (เดือนที่5) ฮ.ศ.1437 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมจะเริ่มนับเวลาเริ่มเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร (เดือนที่6) เมื่อเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกหลับขอบฟ้าของวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559 หรืบจะสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนญามาดิล อาเคร ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อ จะสังเกตในวันที่ 29 เดือนญามาดิล อาเคร ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนรอญับ (เดือน7)

 

รูปที่ 8 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 8 เมษายน 2559

 

7. เดือนรอญับ (Rajap) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 8 แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559 บริเวณเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนรอญับ (เดือน7) จึงสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนรอญับ ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไป จะสังเกตในวันที่ 29 เดือนรอญับ ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนชะบาน (เดือนที่8)

 

รูปที่ 9 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 7 พฤษภาคม 2559

 

8. เดือนชะบาน (Shaban) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 9 แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 7 พฤาภาคม พ.ศ.2559 บริเวณเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนชะบาน (เดือน8) จึงสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนชะบาน ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปจะสังเกตในวันที่ 29 เดือนชะบาน ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนรอมฎอน (เดือนที่9)

 

                

รูปที่ 10A   วันที่ 5 มิถุนายน 2559                                                       รูปที่ 10B วันที่ 6 มิถุนายน 2559  

รูปที่ 10A แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 5 มิถุนายน 2559

รูปที่ 10B แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 6 มิถุนายน 2559

 

9. เดือนรอมฎอน (Ramadan) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 10A,10B แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 บริเวณเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนชะบาน (เดือนที่8) ฮ.ศ.1437 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมจะเริ่มนับเวลาเริ่มเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนรอมฎอน (เดือนที่9) เมื่อเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกหลับขอบฟ้าของวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2559 หรืบจะสรุปได้ว่าวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปจะสังเกตในวันที่ 29 เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนเชาวัล (เดือน10)

 

รูปที่ 11 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

 

10. เดือนเชาวัล (Shawwal) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 11 แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559 บริเวณเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนเชาวัล (เดือน10) จึงสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนเชาวัล ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปจะสังเกตในวันที่ 29 เดือนเชาวัล ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนซุลกอดะห์ (เดือนที่11)

 

               

รูปที่ 12A  วันที่ 3 สิงหาคม 2559                                                        รูปที่ 12B วันที่ 4 สิงหาคม 2559  

รูปที่ 12A แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 3 สิงหาคม 2559

รูปที่ 12B แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 4 สิงหาคม 2559

 

11. เดือนซุลดอดะห์ (Zul Qadah) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 12A,12B แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 บริเวณเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนเชาวัล (เดือนที่10) ฮ.ศ.1437 ฉะนั้นชาวไทยมุสลิมจะเริ่มนับเวลาเริ่มเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนซุลกอดะห์ (เดือนที่11) เมื่อเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกหลับขอบฟ้าของวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559 หรืบจะสรุปได้ว่าวันที่ 1 เดือนซุลกอดะห์ ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อไปจะสังเกตในวันที่ 29 เดือนชุลกอดะห์ ฮ.ศ.1437 (ช่วงเวลาเย็น) ซึ่งจะตรงกับวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนซุลฮิจญะฮ์ (เดือน12)

 

รูปที่ 13 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (ฮิลาล)  วันที่ 2 กันยายน 2559

 

12. เดือนซุลฮิจญะฮ์ (Zul Hijah) ฮ.ศ.1437

        จากรูปที่ 13 แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559 บริเวณเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะฮ์ (เดือน12) จึงสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2559 และวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในครั้งต่อเพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนมูฮัรรอม (เดือนที่1) หรือจะกำหนดวันเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปีใหม่ และปีฮีจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ศักราชใหม่ (ฮ.ศ.1438) จะสังเกตช่วงเวลาเย็นของวันที่ 29 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ฮ.ศ.1437  ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559

 

ตารางที่ 1 ตารางการเปรียบเที่ยบวันเริ่มต้นเดือนใหม่ปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1437 กับปฏิทินไทยสากลประจำปี 2558 - 2559

ลำดับที่

เดือนปฏิทินฮิจเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินะห์

วันที่ / เดือนปฏิทินไทยสากล

1

วันที่1 เดือนมุฮัรรอม(Muharam)

วันที่14 ตุลาคมพ.ศ.2558

2

วันที่1 เดือนซอฟาร(Safar)

วันที่13 พฤศจิกายนพ.ศ.2558

3

วันที่1 เดือนรอบิอุลเอาวัล(Rabiul Awal)

วันที่13 ธันวาคมพ.ศ.2558

4

วันที่1 เดือนรอบิอุลอาเคร(Rabiul Akhir)

วันที่12 มกราคมพ.ศ.2559

5

วันที่1 เดือนญามาดิลอาวัล(Jamadul Awal)

วันที่10 กุมภาพันธ์พ.ศ.2559

6

วันที่1 เดือนญามาดิลอาเคร(Jamadul Akhir)

วันที่11 มีนาคมพ.ศ.2559

7

วันที่1 เดือนรอญับ(Rajap)

วันที่9 เมษายนพ.ศ.2559

8

วันที่1 เดือนชะบาน(Shaban)

วันที่8 พฤษภาคมพ.ศ.2559

9

วันที่1 เดือนรอมฎอน(Ramadan)

วันที่7 มิถุนายนพ.ศ.2559

10

วันที่1 เดือนเชาวัล(Shawwal)

วันที่6 กรกฎาคมพ.ศ.2559

11

วันที่1 เดือนซุลดอดะห์(Zul Qadah)

วันที่5 สิงหาคมพ.ศ.2559

12

วันที่1 เดือนซุลฮิจญะฮ์(Zul Hijah)

วันที่3 กันยายนพ.ศ.2559

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

แหล่งเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินมูลอ้างอิง

หนังสือ อัลฟาลัก ดาราศาสตร์ปัฏิบัติสำหรับมุสลิม “นิแวเต๊ะ หะยีวามิง”

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3-13