รายชื่อเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ "77 จังหวัดเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า"

Share

รายชื่อเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเครือข่ายโครงการกระจายโอกาสเรียนรู้ดาราศาสตร์ 

"77 จังหวัดเปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า"

(ภาคเหนือ)

ลำดับ

จังหวัด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน/สถานศึกษา

1

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินแกน้อยศึกษา

2

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไทยรัฐวิทยา12 (เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเอก)

3

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินฉือจี้เชียงใหม่

4

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินชุมชนเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินแม่สูนหลวง

5

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินชุมชนวัดช่อแล

6

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดาราวิทยาลัย

7

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินทาเหนือวิทยา

8

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเป้าวิทยาคาร

9

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น

10

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินแม่ขิ

11

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดง

12

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินม่วงชุม

13

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

14

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพร้าววิทยาคม

15

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินราชประชานุเคราะห์30

16

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัฒโนทัยพายัพ

17

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอรุโณทัยวิทยาคม

18

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอินทนนท์วิทยา

19

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินฮอดพิทยาคม

20

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนวมินทราชูทิศพายัพ

21

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปงตำ

22

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินแม่ทะลบ

23

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินลาน

24

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสันทรายคองน้อย

25

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินแม่ริมวิทยาคม

26

เชียงใหม่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัดแม่แก้ดน้อย

27

เชียงราย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเชียงรายวิทยาคม

28

เชียงราย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเทศบาล 6 นครเชียงราย

29

เชียงราย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเทิงวิทยาคม

30

เชียงราย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเวียงป่าเป้าวิทยาคม

31

เชียงราย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

32

เชียงราย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินตะเวนชายแดน บำรุงที่ 87

33

เชียงราย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศิริมาตย์เทวี

34

เชียงราย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพานพิทยาคม

35

เชียงราย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเวียงชัยวิทยาคม

36

เชียงราย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสันติคีรีวิทยาคม

37

เพชรบูรณ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเพชรพิทยาคม

38

แพร่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินชุมชนเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)

39

แพร่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพิริยาลัย จังหวัดแพร่

40

แพร่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสองพิทยาคม

41

แม่ฮ่องสอน

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปางมะผ้าพิทยาสรรพ์

42

แม่ฮ่องสอน

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปายวิทยาคาร

43

แม่ฮ่องสอน

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ

44

กำแพงเพชร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินกำแพงเพชรพิทยาคม

45

กำแพงเพชร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเจริญสุขอุดมวิทยา

46

กำแพงเพชร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนาพ่อคำวิทยาคม

47

กำแพงเพชร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวชิรปราการวิทยาคม

48

ตาก

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

49

ตาก

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเทศบาลวัดดอนแก้ว

50

ตาก

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินตาก“ประชาวิทยาคาร”

51

ตาก

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศรีคีรีรักษ์

52

ตาก

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินตากพิทยาคม

53

ตาก

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินผดุงปัญญา

54

น่าน

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดู่พงษ์

55

น่าน

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินผาหลัก

56

น่าน

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินร่มเกล้า

57

น่าน

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินห้วยท่าง

58

น่าน

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปัว

59

น่าน

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

60

น่าน

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสันติสุขพิทยาคม

61

น่าน

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสา

62

น่าน

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสตรีศรีน่าน

63

พะเยา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพญาลอวิทยาคม

64

พะเยา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพะเยาพิทยาคม

65

พิจิตร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบางมูลนากภูมิวิทยาคม

66

พิษณุโลก

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเนินมะปรางศึกษาวิทยา

67

พิษณุโลก

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจ่านกร้อง

68

พิษณุโลก

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอนุบาลพิษณุโลก

69

ลำปาง

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวังทองวิทยา

70

ลำปาง

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินแจ้ห่มวิทยา

71

ลำปาง

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินลำปางกัลยาณี

72

ลำพูน

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

73

สุโขทัย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินด่านลานหอยวิทยา

74

สุโขทัย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสุโขทัยวิทยาคม

75

อุตรดิตถ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินน้ำปาดชนูปถัมภ์

76

อุตรดิตถ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนาอิซาง

77

อุตรดิตถ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินฟากท่าวิทยา

78

อุตรดิตถ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอุตรดิตถ์ดรุณี

79

อุตรดิตถ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินท่าปลาประชาอุทิศ

80

อุตรดิตถ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนาอินวิทยาคม

81

อุตรดิตถ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินป่ากั้งวิทยา

 

(ภาคใต้)

ลำดับ

จังหวัด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน/สถานศึกษา

1

กระบี่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอำมาตย์พานิชยนุกูล

2

กระบี่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสินปุนคุณวิชญ์

3

กระบี่

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอัรรอยานพิทยานุสรณ์

4

ชุมพร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเมืองหลังสวน

5

ชุมพร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสวนศรีวิทยา

6

ชุมพร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสอาดเผดิมวิทยา

7

ตรัง

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเทศบาล4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

8

ตรัง

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวิเชียรมาตุ

9

นครศรีธรรมราช

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินทางพูนวิทยาคาร

10

นครศรีธรรมราช

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบางขันวิทยา

11

นครศรีธรรมราช

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินฉวางรัชดาภิเษก

12

นครศรีธรรมราช

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสตรีทุ่งสง

13

นครศรีธรรมราช

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัดปากเหมือง

14

นราธิวาส

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

15

นราธิวาส

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินตันหยงมัส

16

นราธิวาส

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนราสิกขาลัย

17

นราธิวาส

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอนุรักษ์อิสลาม

18

นราธิวาส

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินตากใบ

19

นราธิวาส

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนราธิวาส

20

นราธิวาส

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินกูยิ

21

นราธิวาส

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไอสะเตียร์

22

นราธิวาส

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอิสลามวิทยานุสรณ์

23

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินมูลนิธิอาซิซสถาน

24

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเตรียมศึกษาวิทยา

25

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเดชะปัตตนยานุกูล

26

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโพธิ์คีรีราชศึกษา

27

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสายบุรี“แจ้งประชาคาร”

28

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสุวรรณไพบูลย์

29

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจงรักสัตย์วิทยา

30

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

31

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินราชประชานุเคราะห์40 จังหวัดปัตตานี

32

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดรุณศาสน์วิทยา

33

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโคกนิบง

34

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศาสน์สามัคคี

35

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศิริราษฏ์สามัคคี

36

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสายบุรีอิสลามวิทยา

37

ปัตตานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ

38

พังงา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินทุ่งรักชัยพัฒน์

39

พังงา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

40

พังงา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเทศบาลเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินย่านยาว

41

พัทลุง

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

42

พัทลุง

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสตรีพัทลุง

43

ภูเก็ต

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ

44

ภูเก็ต

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินภูเก็ตวิทยาลัย

45

ภูเก็ต

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินฉลอง

46

ภูเก็ต

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

47

ยะลา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินธรรมวิทยามูลนิธิ

48

ยะลา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

49

ยะลา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

50

ยะลา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินลือมุ

51

ยะลา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพัฒนาวิทยา

52

ยะลา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอิสลาฮุดดีนวิทยา

53

ระนอง

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศรีอรุโณทัย

54

ระนอง

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพิชัยรัตนาคาร

55

สงขลา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินควนเนียงวิทยา

56

สงขลา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินชะแล้นิมิตวิทยา

57

สงขลา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

58

สงขลา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

59

สงขลา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนาทวีวิทยาคม

60

สงขลา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน มอ. วิทยานุสรณ์

61

สตูล

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหัวควน

62

สตูล

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพิมานพิทยาสรรค์

63

สตูล

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดารุลมุอ์มิน

64

สตูล

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินท่าแพผดุงวิทย์

65

สตูล

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสตูลศานติศึกษา

66

สุราษฎร์ธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสุราษฎร์ธานี

67

สุราษฎร์ธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินท่าเฟืองวิทยา

68

สุราษฎร์ธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอนุบาลวริสศา

 

(ภาคกลาง)

ลำดับ

จังหวัด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน/สถานศึกษา

1

กรุงเทพมหานคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

2

กรุงเทพมหานคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพรตพิทยพัต

3

กรุงเทพมหานคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินมัธยมเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบางกะปิ

4

กรุงเทพมหานคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสันติราษฎร์วิทยาลัย

5

กรุงเทพมหานคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดรุณสิกขาลัย(โครงการ วมว.)

6

กรุงเทพมหานคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบางประกอกวิทยาคม

7

กรุงเทพมหานคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศึกษานารี

8

กรุงเทพฯ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

9

กรุงเทพฯ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

10

กรุงเทพฯ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)

11

กรุงเทพฯ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมชินูปถัมภ์

12

กำแพงเพชร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินคลองลานวิทยาคม

13

กำแพงเพชร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวังนำขาว

14

กำแพงเพชร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปางศิลาทองศึกษา

15

กำแพงเพชร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเรืองวิทย์พิทยาคม

16

ฉะเชิงเทรา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเบญจมราชรังสฤษฎิ์2

17

ชัยนาท

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศรีสโมสรวิทยา

18

ชัยนาท

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินห้วยกรดวิทยา

19

ชัยนาท

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัดพรหมวิหาร

20

นครนายก

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)

21

นครนายก

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัดดอนยอ

22

นครปฐม

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

23

นครปฐม

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสถาพรวิทยา

24

นครสวรรค์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเทศบาล1 (เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินชุมแสง)

25

นครสวรรค์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

26

นครสวรรค์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเขาดิน

27

นครสวรรค์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไพศาลีพิทยา

28

นครสวรรค์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินมารีย์วิทยา

29

นครสวรรค์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินตาคลีประชาสรรค์

30

นครสวรรค์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเทศบาล 2 (คลองระนง)

31

นครสวรรค์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินลาดทิพรสพิทยาคม

32

นครสวรรค์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

33

นนทบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเบญจมราชานุสรณ์

34

นนทบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศรีบุณยานนท์

35

นนทบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

36

ปทุมธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี

37

ปทุมธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเทศบาลท่าโขลง1

38

ปทุมธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินธัญรัตน์

39

ปทุมธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

40

ปทุมธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

41

พระนครศรีอยุธยา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจอมสุรางค์อุปถัมภ์

42

พระนครศรีอยุธยา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัดจอมเกษ(ประชาราฏฎร์อุปถัมภ์)

43

พระนครศรีอยุธยา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัดหนองนาง

44

พระนครศรีอยุธยา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอนุบาลพระนครศรีอยุทธยา

45

พิจิตร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินตะพานหิน

46

พิจิตร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโพธิธรรมสุวัฒน์

47

พิษณุโลก

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเฉลิมขวัญสตรี

48

เพชรบูรณ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองบัวทอง

49

เพชรบูรณ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

50

เพชรบูรณ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบึงสามพันวิทยาคม

51

เพชรบูรณ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหล่มเก่าพิทยาคม

52

ลพบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองประดู่

53

สมุทรปราการ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัดโยธินประดิษฐ์

54

สมุทรปราการ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

55

สมุทรสงคราม

โรงเรียอัมพวันวิทยาลัย

56

สมุทรสาคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)

57

สระบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสุธีวิทยา

58

สระบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินประเทียบวิทยาทาน

59

สิงห์บุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสิงห์บุรี

60

สุโขทัย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอุดมดรุณี

61

สุพรรณบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินด่านช้างวิทยา

62

อุทัยธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองฉางวิทยา

63

อุทัยธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอุทัยวิทยาคม

64

อุทัยธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเทศบาลวัดธรรมโศภิต

 

(ภาคตะวันออก)

ลำดับ

จังหวัด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน/สถานศึกษา

1

จันทบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินแก่งหางแมวพิทยาคาร

2

จันทบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินคลองบอน

3

ฉะเชิงเทรา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินแปลงยาวพิทยาคม

4

ฉะเชิงเทรา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินไผ่แก้ววิทยา

5

ฉะเชิงเทรา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัดประศาสน์โสภณ(ท่าพลับสุนทร)

6

ฉะเชิงเทรา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินมัธยมพระราชทานนายาว

7

ชลบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

8

ชลบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอนุบาลชลบุรี

9

ชลบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินคลองกุ่ม

10

ชลบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัดสำนักบก

11

ชลบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอนุบาลเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)

12

ชลบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินชลบุรี"สุขบท"

13

ชลบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินชลกันยานุกูล

14

ตราด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเขาน้อยวิทยาคม

15

ตราด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองบอนวิทยาคม

16

ตราด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินตราษตระการคุณ

17

ตราด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัดคลองขุด

18

ตราด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัดวัง(กิ่ม-บุญอยู่ อุทิศ)

19

ปราจีนบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศรีมโหสถ

20

ปราจีนบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง

21

ระยอง

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวัดป่าประดู่

22

ระยอง

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินค่าย

23

สระแก้ว

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินทัพราชวิทยา

24

สระแก้ว

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินตาพระยา

25

สระบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเทศบาล ๕ วัดเกาะกลาง

 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ลำดับ

จังหวัด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน/สถานศึกษา

1

กาฬสินธุ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2

กาฬสินธุ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเมืองกาฬสินธุ์

3

กาฬสินธุ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินร่องคำ

4

กาฬสินธุ์

กศน.อำเภอกมลาไสย

5

กาฬสินธุ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

6

กาฬสินธุ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอนุบาลกาฬสินธุ์

7

กาฬสินธ์ุ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร่องคำ

8

ขอนแก่น

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโนนเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินิทยา

9

ขอนแก่น

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนครขอนแก่น

10

ขอนแก่น

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศรีกระนวนวิทยาคม

11

ขอนแก่น

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศรีสมบูรณ์วิทยา

12

ขอนแก่น

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอุบลรัตน์พิทยาคม

13

ขอนแก่น

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน

14

ขอนแก่น

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองโก

15

ขอนแก่น

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเมืองพลพิทยาคม

16

ชัยภูมิ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองหล่มคลองเตย

17

ชัยภูมิ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินแท่นวิทยา

18

ชัยภูมิ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินห้อยต้อนพิทยาคม

19

ชัยภูมิ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินภูเขียว

20

ชัยภูมิ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองบัวแดงวิทยา

21

ชัยภูมิ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินท่ามะไฟหวานวิทยาคม

22

ชัยภูมิ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก

23

ชัยภูมิ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสระพังวิทยาคม

24

ชัยภูมิ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโค้งน้ำตับวิทยาคาร

25

ชัยภูมิ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินห้วยแย้วิทยา

26

นครพนม

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินธาตุพนม

27

นครพนม

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเรณูนครวิทยานุกูล

28

นครราชสีมา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินท่าลาด

29

นครราชสีมา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหันห้วยทราย

30

นครราชสีมา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินรุ่งอรุณวิทยา

31

นครราชสีมา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสีดาวิทยา

32

นครราชสีมา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินประทาย

33

นครราชสีมา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปากช่อง

34

นครราชสีมา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินกลางดงปุณณวิทยา

35

นครราชสีมา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

36

นครราชสีมา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสุรนารีวิทยา2

37

นครราชสีมา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสุรนารีวิทยา

38

นครราชสีมา

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหันห้วยทรายพิทยาคม

39

บึงกาฬ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโนนคำพิทยาคม

40

บึงกาฬ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพรเจริญวิทยา

41

บึงกาฬ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบึงกาฬ

42

บึงกาฬ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปากคาดพิทยาคม

43

บุรีรัมย์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพระครูพิทยาคม

44

บุรีรัมย์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพุทไธสง

45

บุรีรัมย์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอนุบาลกัลยาประสิทธิ์

46

บุรีรัมย์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบุรีรัมย์พิทยาคม

47

บุรีรัมย์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพลับพลาชัยพิทยาคม

48

บุรีรัมย์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินภัทรบพิตร

49

บุรีรัมย์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองขมารวิทยาคม

50

มหาสารคาม

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสารคามพิทยาคม

51

มหาสารคาม

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินผดุงนารี

52

มหาสารคาม

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพยัคฆภูมิวิทยาคาร

53

มหาสารคาม

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

54

มุกดาหาร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินภูแผงม้า

55

มุกดาหาร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินคำสร้อยพิทยาสรรค์

56

มุกดาหาร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโคกขามเลียน

57

มุกดาหาร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโนนสวาท

58

ยโสธร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินยโสธรพิทยาคม

59

ยโสธร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

60

ยโสธร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินมหาชนะชัยวิทยาคม

61

ร้อยเอ็ด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินช้างเผือกวิทยาคม

62

ร้อยเอ็ด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเชียงขวัญพิทยาคม

63

ร้อยเอ็ด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปทุมรัตน์พิทยาคม

64

ร้อยเอ็ด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเทอดไทยวิทยาคม

65

ร้อยเอ็ด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโพนทองพัฒนาวิทยา

66

ร้อยเอ็ด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินงิ้วหว่าศึกษาคาร

67

ร้อยเอ็ด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองฮีเจริญวิทย์

68

เลย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินชุมชนเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินท่าสะอาด

69

เลย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเชียงคาน

70

เลย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินวังกกเดื่อ

71

ศรีสะเกษ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโคกหล่ามวิทยา

72

ศรีสะเกษ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

73

ศรีสะเกษ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินกันทรลักษ์วิทยา

74

ศรีสะเกษ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปรางค์กู่

75

ศรีสะเกษ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินตูมพิทยานุสรณ์

76

สกลนคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโคกสีวิทยาสรรค์

77

สกลนคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินภูดินแดงวิทยา

78

สกลนคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินร่มเกล้า

79

สกลนคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโพนงามศึกษา

80

สกลนคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินแวงพิทยาคม

81

สกลนคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสกลนครพัฒนศึกษา

82

สกลนคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอนุบาลเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินม่วง

83

สกลนคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนาสีนวล

84

สกลนคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพังโคนวิทยาคม

85

สกลนคร

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอากาศอำนวยศึกษา

86

สุรินทร์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินตาเบาวิทยา

87

สุรินทร์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโคกปราสาท

88

สุรินทร์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนาดีวิทยา

89

สุรินทร์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนารายณ์คำผงวิทยา

90

สุรินทร์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองแวงวิทยาคม

91

หนองคาย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปทุมเทพวิทยาคาร

92

หนองคาย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองนางพิทยาคม

93

หนองคาย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอนุบาลอรวรรณ

94

หนองคาย

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินอนุบาลหนองคาย

95

หนองบัวลำภู

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินฝั่งแดงวิทยาสรรค์

96

หนองบัวลำภู

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองเรือพิทยาคม

97

หนองบัวลำภู

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินกุงแก้ววิทยาคาร

98

หนองบัวลำภู

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินป่าแดงงาม

99

อำนาจเจริญ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินชานุมานวิทยาคม

100

อำนาจเจริญ

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบุ่งเขียว

101

อุดรธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองหานวิทยา

102

อุดรธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองแสงวิทยศึกษา

103

อุบลราชธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเขมราฐพิทยาคม

104

อุบลราชธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

105

อุบลราชธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหนองบัวฮีวิทยาคม

106

อุบลราชธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินนาจะหลวย

107

อุบลราชธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินปทุมพิทยาคม

108

อุบลราชธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเบ็ญจะมะมหาราช

109

อุบลราชธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

110

อุบลราชธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินน้ำยืนวิทยา

111

อุบลราชธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินมัธยมตระการพืชผล

112

อุบลราชธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินโขงเจียมวิทยาคม

113

อุบลราชธานี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินน้ำขุ่นวิทยา

 

(ภาคตะวันตก)

ลำดับ

จังหวัด

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน/สถานศึกษา

1

กาญจนบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเขาดินวิทยาคาร

2

กาญจนบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินดินโส

3

กาญจนบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินพระแท่นดงรังวิทยาคาร

4

กาญจนบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินศรีสวัสดิ์พิทยาคม

5

ประจวบคีรีขันธ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินธนาคารออมสิน

6

ประจวบคีรีขันธ์

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบางสะพานวิทยา

7

เพชรบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินบางแก้ว

8

เพชรบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

9

ราชบุรี

เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่เกมยิงปลาpantip|วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงินจอมบึง